Bestaat er een Werkelijkheid en Waarheid
WO 19 juni | 20.00-21.30 uur | Ede

elke 3e vrijdag van de maand
10,00 | graag aanmelden


Bestaat er een Werkelijkheid en een Waarheid

Om te begrijpen wat de werkelijkheid of waarheid is, is inspanning niet vereist; inspanning is een afleiding. Om iets te begrijpen, om te begrijpen wat is, kun je niet afgeleid worden, toch? Als ik wil begrijpen wat je zegt, kan ik niet naar muziek luisteren, naar het lawaai van mensen buiten, ik moet er mijn hele aandacht aan schenken. Het is dus buitengewoon moeilijk en moeilijk om je bewust te zijn van wat is, omdat ons denken een afleiding is geworden. We willen niet begrijpen wat is. We kijken naar wat is door de bril van vooroordelen, van veroordeling of van identificatie, en het is heel moeilijk om deze bril te verwijderen en te kijken naar wat echt is. Wat is toch een feit, is het de waarheid, en is al het andere een ontsnapping. Om te begrijpen wat is, moet het conflict van dualiteit ophouden, omdat de negatieve reactie van iets anders worden dan wat is, de ontkenning is van het begrip van wat is.
Wil je dieper op dit onderwerp ingaan dan ben je van harte welkom
 

Informatie + Aanmelden » Lotus4health | Marian Coelet

lotus4health.com

Lotus4health
Paul Gabrielstraat, 54
Ede

Marian Coelet
0642334465/0642334465
marian.therapeute AT gmail DOT com

Meer agenda van Lotus4health