Dit event heeft reeds plaats gevonden ...
Kijk in de Agenda voor actuele activiteiten →

Training voor organisaties en bedrijven
MA 14 januari | 00.00-00.00 uur | Atelier Verbeelding Ede

Datum en tijd in overleg
750,00 | €100 per uur excl BTW plus reiskosten


Training beeldtaal voor organisaties en bedrijven

Organisaties en bedrijven zijn voortdurend in ontwikkeling en moeten meegaan met veranderingen.

Dat vraagt om flexibel leiderschap en medewerkers met een pro-actieve mindset.

Samenwerken, verbinden, creativiteit, vrijheid, autonomie en ook loslaten zijn vaardigheden, die nodig zijn voor een krachtig bedrijf.

Meestal wordt dit op cognitief niveau getraind.

 

Atelier Verbeelding biedt trainingen, die ondersteunend zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van personeel, omdat ze naast het cognitieve ook het creatieve en intuïtieve denken stimuleren.

Daardoor worden er nieuwe verbindingen gelegd in de menselijke geest, die verrijkend zijn voor ieders ontwikkeling.

Wij leren deelnemers beeldtaal in te zetten voor persoonlijke groei en in samenwerking met anderen ten behoeve van groei van de organisatie.

Het is een boeiend proces om bv de missie en visie van de organisatie te verwoorden in beeldtaal.

Door die taal aan te boren tijdens onze trainingen, ontslaat vaak een nieuw en verrassend perspectief.

Onze missie is om spelenderwijs middels kunst mensen te activeren anders te gaan kijken, grenzen te verleggen en meer vrijheid te ervaren.

Dat kan nieuwe inzichten, een hernieuwde kijk en meer werkplezier opleveren voor iedere medewerker persoonlijk, maar vooral voor het bedrijf als geheel.

Wij bieden activerende trainingen in co-creatie met de organisatie en dagen bedrijven uit om ons in te zetten tijdens of als onderdeel van  incompany-trainingen, studiedagen en teamtrajecten.

Informatie + Aanmelden » Atelier Verbeelding | Dorie Canters

www.atelierverbeelding.nl

Atelier Verbeelding
Otterloseweg 18a
6718ZM Atelier Verbeelding Ede

Dorie Canters
0318610005/0618167109
dcanters AT atelierverbeelding DOT nl


Inschrijven nieuwsbrief
Bewust Ede